หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
เทคโนโลยีการผลิต Spunlace
Jan 28, 2016

ในปัจจุบันน้ำหนามผ้าของทิศทางการพัฒนาเป็นเทคโนโลยีต่อความ เร็วสูง และคุณภาพ และกลองชนิดน้ำหนามต่อ ผลจีนหนามเทคโนโลยีน้ำข้างหน้าสาเหตุหลักไม่มีขนาดใหญ่ความ เร็วสูง และการผลิตสูง และคุณภาพหวี เครื่อง จีนจะไม่สามารถผลิตกลองประเภทน้ำหนามเครื่อง หายจริงปูผลิตเครือข่ายความเร็ว 70-100 เมตร/นาทีด้านบนของเครื่องเครือข่าย Pu ในประเทศในขณะนี้เกี่ยวกับโรงงานผลิตน้ำหนามอุปกรณ์ไม่สามารถวาดงานไทย และฝรั่งเศสและเยอรมนีโรงงานประสบความสำเร็จพบกอง แต่มีการกระจายตัว และไม่ผูก